تحلیل گرامر و واژگان سریال Breaking bad

آموزش زبان با سریال برکینگ بد- breaking bad.

دانلود فیلم اصلی:

تحلیل گرامر و واژگان سریال Breaking bad

سلام!

تحلیل تصویری این سریال در کانال تلگرام و  آپارات ما هم قرار میگیرد:

آدرس کانال تلگرام: EIPC1

قسمت اول آنالیز فیلم 

قسمت دوم آنالیز فیلم 

قسمت سوم آنالیز فیلم 

قسمت چهارم آنالیز فیلم 

بستن
بستن